Şahin Bey Kimdir

Şahin Bey Kimdir

Şahin Bey KimdirTürk kuvayı milliyecisi (Gaziantep 1890 [?]-ay.y. 1920). Babası genç yaşta öldüğü için amcası tarafından büyütüldü. Rüştiye öğrenimini yanda bıraktı ve deri işlerinde çalıştı. Birinci Dünya savaşında Yemen cephesinde gösterdiği yararlıklardan dolayı zabit sınıfına alındı. 1918’e kadar bütün arap cephelerinde savaştı. Mondros mütarekesinden sonra Antep ve yörelerini işgal eden Fran-sızlara karşı Kuvayı Milliye teşkilâtının kurulması görevini üstüne aldı. Bölgede direnen küçük toplulukları bir merkezde topladı. Antep bölgesi kuvayı milliye kumandanı oldu. Bu kuvvetlerle Antep-Kilis yolunda faaliyet gösterdi. Bu sırada Antep’-teki fransız işgalcilerine erzak ve malzeme getiren 150 arabalık bir fransız konvoyunu Kızılburun’da pusuya düşürdü. Konvoy geri çekilmek zorunda kaldı. Bu olay üzerine şehirdeki fransız garnizonu açlık tehlikesiyle karşılaştı. Antepliler, şehirlerini kurtarabilmek için genel taarruz hazırlıklarına başladılar. Kilis-Antep arasında irtibat sağlamak isteyen Fransızların üç piyade alayı, iki yüz süvari, bir topçu bataryası, dört tank ve birçok ağır makineliyle Kilis’ten yola çıktığını öğrenen Şahin Bey ve müfrezesi Kızılburun’da pusu kurdu. Fransızların kuvvetli oluşu, oynak bir strateji uygulanmasını gerektiriyordu. Şahin Bey, Fransızların üstün ateş gücü karşısında geri çekildi ve Kertil yamaçlarına yerleşti, fakat buradan da çekilmek zorunda kaldı ve Bostancık Değirmeni’n-de mevzilendi. Burada cephenin bir yanında Karayılan ve arkadaşları, ortada Şahin Bey ve müfrezesi, öte yanında Boynooğlu Memiş’in kuvvetleri yer almıştı. Fransız birliklerinin yoğun ateşi karşısında iki kanattaki kuvvetler geri çekilince, Şahin Bey yalnız kaldı. Bu durum üzerine arkadaşları onu da geri çekilmeğe zorladılar; fakat Şahin Bey tek başına Elmalı köprüsünde son kurşununu harcadı ve orada süngüyle öldürüldü

Yorum yazın