Şah Zaman

 

Afganistan hükümdarı (hUk. 1793-1803). Timur Şahın oğlu. Babasının ölümü üzerine kardeşleri Hümayun ve Mahmud’u yenerek tahta geçti (1793). 1795’te Hindistan’a ilk seferini yaptı. Haşan Abdal ve Rohtos bölgelerini aldı. Maratalar ile savaşan gurkanlı hükümdarı Şah Alem H’nin yardım istemesi üzerine Hindistan’a gitti. Fakat İran şahı Ağa Muhammed Hanın Afganistan’a karşı düşmanca bir tavır takınması ve kardeşi Mahmud’un Ağa Muhammed Hana güvenerek isyan etmesi üzerine Afganistan’a dönmek zorunda kadı. Mahmud’un isyanını bastırdı, İran ile barış yaptı. 1797’de ikinci defa Hindistan’a girdi, Lahor’u aldı, Marataları yendi. Kardeşi Mahmud’un tekrar isyan etmesi üzerine Afganistan’a döndü. Mahmud’u yenerek, şehzade Kayser’i Herat’a vali yaptı. İran’da Ağa Muhammed Hanm ölümüyle meydana gelen karışıklıklardan yararlanarak Meşhed’i aldı. Yeniden Hindistan’a saldmya geçti. Fakat Mahmud, yeni İran şahı Feth Ali Şahtan aldığı kuvvetlerle Herat üstüne yürüyünce, Afganistan’a dönmek zorunda kaldı ve Mahmud’u bozguna uğrattı. Lahor’u yeniden ele geçirdi; buradaki afganlı valiyi öldürmüş olan Sikhiler ile savaştı. Afganistan’daki büyük kabile reislerinin birçoğu, İran’da bulunan şehzade Mahmud ile bifleşerek, Şah Zaman’ı tahttan indirdiler ve şehzade

Yorum yazın