Safranbolulu Mehmet Fehmi Efendi

Safranbolulu Mehmet Fehmi Efendi

(soyadı ülgener), türk din bilgini (Safranbolu 1864-istanbul 1943). Beyazıt camii dersiâmlarından İsmail Necati Efendinin oğlu. Babasından ders görerek icazet aldı (1892). Rüus imtihanını kazanarak Beyazit camiinde eğretime başladı (-902). Derecesi iptidayı hariç ve hareketi hariçe yükseldi. Süleymaniye medresesi fıkıh usulü müderrisliğine getirildi (1914). Huzur derslerine muhatap olarak katıldı (1915-1918). Dârülhilâfetilâliye medresesine müderris oldu (1918). Medresetülvaizin ve Medresetülmütahasslsinde ders verdi. Dârülfünunun Hukuk ve ilâhiyat kürsülerinde, Mülkiye mektebinde fıkıh ve mecelle müderrisliğinde bulundu. Daha sonra Meşihatı islâmiye Ders Vekâleti üyeliğine tayin edildi. İstanbul müftüsü seçildi (192İ). Miilkiye’de okuttuğu derslerden bir bölümü Hikmeti Hukuku İslâmiye adı altında yayımlandı. (m)

Yorum yazın