Sadettin Nüzhet Ergun kimdir – Sadettin Nüzhet Ergun eserleri

(1901-1946) Türk edebiyat tarihçisi. Darül-fûnun’da edebiyat öğrenimi gördü. 1910-1925 arasında Üsküdar’daki Hallaç Baba Sadi Tekkesi’nin şeyhiydi. Ankara, Konya ve İstanbul’da edebiyat öğretmenliği yaptı. 1943’te Beyazıt Devlet Kütüphanesi’-nin başına getirildi. Halk ve divan şairleri üzerine geniş monografiler yazdı, çağdaş şairler Üzerine incelemeler kaleme aldı, eski divanların yeni harflerle basımlarını gerçekleştirdi, çeşitli şiir antolojileri hazırladı.

Yorum yazın