Rumi Eşrefoğlu şiirleri – Rumi Eşrefoğlu hayatı

Rumi Eşrefoğlu (7-1470) Türk tasavvuf şairi. Ailesi Mısırlı’ydı. Daha önce Hama (Suriye), sonra lznik’e yerleştiler. İyi bir öğrenim gördü. Ankara’da, Hacı Bayram Veli’ye bağlandı. 11 yıl sonra İznik’e döndü. Şeyhinin isteği üzerine Suriye’ye gidip, Hüseyin Hamavi’den de feyz aldı. İznik’e dönünce, Eşrefıye Tarikatı’nı kurdu. Şiirleri Divan-ı Eşrefoğlu Rumi ve Müzekki’n-Nüfus gibi kitaplardadır. Yer yer Yu-nus’u anjmsatan şiirlerinde insana merkezi bir yer verdi.

Yorum yazın