Rodion Malinovski

Rodion Malinovski sovyet mareşali (Odessa 1898 – Moskova 1967). 1915’te çar ordularına gönüllü girdi. 1916’da Svyatoy Georgiy nişanını aldı. 1917’de tugayıyle Fransız cephesine gönderildi, Reims önünde muharebe etti. Rus birlikleri dağılınca Fransız Yabancı lejyonuna yazıldı. 1919’da Vladivostok yoluyle Rusya’ya döndü. 1926’da Komünist partisine girdi, 1930’da Frunze Harp akademisi kurslarını takip etti, 1939’da Besatabya’da bir kolorduya kumanda etti. İkitıci Dünya savaşı sırasında önce 1941*de Dniepropet-novsk’taki ustaca savunmasıyle, sonra Stalingrad (bugün Volgograd) önündeki müdahalesiyle kendini gcsterdi; burada 1942’-de alman karşı taarruzunu kırarak başarı kazandı. 1943-1944’te ikinci Ukrayna cephesine kumanda1 etti, Herson, Nikopol veı Odessa’yı kurtardı. Ertesi yıl Bükreş’e girdi; 31 ağustosta RomanyalIlarla mütareke imzaladı ve Sovyet Rusya mareşalliğine yükseltildi. 1945’te Budapeşte’yi, sonra Vi-yana’yı muhasara etti, Viyana 13 nisanda düştü. Az sonra Uzakdoğu’ya gönderildi. Baykal ötesi cephesinde Japonlara karşı kısa süren bir harekâta kumanda etti (1945 yazı). 1956’da Malinovskiy, sovyet kuvvetleri başkumandanlığına tayin edildi. 1957’de Savunma bakanı olarak Jukov’un yerini aldı, (l)

Yorum yazın