Robert Southey

Robert Southey

İngiliz yazarı (Bristol 1774-Greta Hall, Keswick 1843). Westminster School’da, sonra Oxford’da okudu. Fransız devrimi patlak verdiği sırada on beş yaşındaydı, sınıf arkadaşı Coleridge gibi o da bu olayı büyük bir heyecanla destekledi. Devrimden ilham alarak 1793’te Joan of Arc adlı uzun bir epik şiir yazdı (1796’da yayımlandı). 1795’te Lowell ile birlikte bir lirik şiir kitabı yayımladı. Iberik yarımadasına yaptığı bir gezi sırasında Letters Written During a Short Residence in Spain and PortugaVı (İspanya ve Portekiz’e Yapılan Kısa Bir Gezi Sırasında Yazılmış Mektuplar) [1795] yazdı. Bu gezide şövalyelik edebiyatına merak sardı ve History of Portugal adlı büyük bir eser planladı, bir türlü tamamlayamadığı bu eserine gerekli malzemeyi toplamak için 1800’de tekrar Portekiz’e gitti. 1799’da yeni bir şiir kitabı (Minor Poems) ve 1801’de yeni bir epik şiir (Thalaba the Destroyer) yayımladı.Evlenip çoluk çocuğa karışınca 1803’te ailesiyle birlikte Greta Hall’e yerleşti ve kırk yıl boyunca geniş ölçüde eser verdi (on kadar şiir kitabı ve kırka yakın mensur eser), bunlar Southey’in yazarlık yeteneklerini ortaya koymakla beraber derin niteliklerden yoksundur. Southey ününü özellikle birçok önemli biyografisine borçludur, bunlar arasında Life of Nelson (Nelson’m Hayatı) [2 cilt, 1813]; Life of Wesley and the Rise and Progress of Methodism (Wesley’nin Hayatı ve Metodizmin Doğuşu ve Gelişmesi) [2 cilt 1820] sayılabilir. Roderick, the Last of the Goths (Roderick, Gotlarm Sonuncusu) [1914] adlı anlatımlı şiiri de anılmağa değer.

Yorum yazın