Robert de Sorbon

Robert de Sorbon

Fransız ilâhiyatçısı (Sorbon, Rethel yakınları 1201 – Paris 1274). Köylü bir ailedendi. Paris’te ilâhiyat okudu. Cambrai piskoposu, ilâhiyat hocası, Louis IX’un rahibi oldu. Kralm desteğiyle kendi adını taşıyan koleji (bugün Sorbonne*) kurdu (1253-1257) ve ilk yöneticisi oldu. 1258’de Notre-Dame de Paris kilisesi başpiskoposluğuna getirildi. Ünlü bir vaiz oldu, Aragon’a karşı haçlı seferine girişilmesi için vaızlar verdi (1263). Birçok inceleme eseri bıraktı: De Conscien-tia, De Tribus Dietis, De Matrimonio.

Yorum yazın