Rıza Nur Kimdir

Rıza Nur Kimdir

Türk hekimi, yazarı ve siyaset adamı (Sinop 1879 – İstanbul 1943). Askerî tıbbiyeyi hekim yüzbaşı rütbesiyle bitirdi. Tıbbiye mektebinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İttihat ve Terakkiye girdi. İkinci Meşrutiyetten sonra kurulan Meclisi Mebusana İstanbul mebusu seçildi. Hürriyet ve itilâf fnkasına girdi. Siyasî faaliyetlerinden dolayı Kurtuluş savaşma kadar devam eden süre içinde birkaç defa hapse atıldı, sürgüne gönderildi. İlk Büyük Millet meclisine mebus seçildi. Sağlık vekili oldu (1920) ve hariciye vekilliğine vekâlet etti. Moskova (1921), Harkow (1922) antlaşmalarına delege olarak katıldı. Lozan barış antlaşmasında (1924) Türkiye ikinci delegesiydi. Bu tarihten sonra siyasî hayattan çekilerek Paris’e yerleşti. Burada edebiyat ve tarih üstüne araştırma, inceleme ve çalışmalar yaptı. Sinop’taki evini Millî Eğitim bakanlığına bağışladı ve burası müze haline getirildi. İkinci Dünya savaşı yıllarında İstanbul’a döndü. Başlıca eserleri: Hücumlara Cevaplar (1941); Hayat ve Hatıratım (1967) v.d.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum yazın