Richard Strauss

 Richard Strauss kimdir , Richard Strauss hayatı ve eserleri hakkında bilgiler.

Richard Strauss kimdirAlman bestecisi ve orkestra yöneticisi (Münih 1864-Garmisch-Partenkirchen 1949). Ortaokula giderken bir yandan da Tombo ile piyano, Benno Walter ile keman, F.W. Meyer ile armoni, kontrapunto, füg ve beste, Hans von Bülow ile orkestra yöneticiliği çalıştı. Bü-low’un desteğiyle 1885’te Meiningen orkestrasına yönetici tayin edildi. 1886’da Münih Opera orkestrasının üçüncü yöneticisi oldu, sonra Weimar sarayının kapel-la yöneticiliği yardımcılığına getirildi (1889). İlk senfonik eserlerini 1882’de dinlediği ve «geleceğin müziği» diye nitelediği Parsifal*-in etkisiyle yazdı. Festivallerde Tannhäuser(1894) ve Parsifal*i (1933-1934) yönetti. Bundan sonra sırasıyle 1894’te Münih Saray orkestrasının şefi, 1898’de Berlin Saray operasında Weintgartner’in yerine orkestra yöneticisi, 1908’de Berlin Müzik yüksekokulunun genel müdürü, 1917-1920 arasında beste öğretmeni, 1919-1924 arası, Franz Schalk ile Viyana operasının yöneticisi oldu. Mısır’a, Yunanistan’a ve İtalya’ya gitti (1891-1893). Avrupa’nın başlıca şehirlerine (Liège, Milano, Moskova, Londra, Paris, Amsterdam v.b.) çağırıldı, buralarda büyük sevgi gösterileriyle karşılandı. Kendini hemen bütünüyle lirik tiyatroya verdi, ancak hayatının son yıllarında çalgı müziğine döndü. Bu verimli bestecinin başlıca eserleri arasında senfonik şiirler: Aus italien (İtalya’dan) [1887]; Don Jüan (1889), Macbeth (1890); Tod und Verklärung (ö-lüm ve Değişim) * [1890]; Till Eulenspiegel(1895); Also Sprach Zarathustra (Zerdüşt Böyle Dedi) [1896]; Don Kişot (1898); Bir Kahramanın Hayatı (Ein Heldenleben)[1899]; Sinfonia Domestica (1904); Eine Alpen Sinfonie (Alpler Senfonisi) [1915]; lirik eserler: Guntram (1894); Feuersnot (Yangın) [1901]; Salome (1905); Elektra
(1908); Rosenkavalier (Güllü Şövalye) [1911]; Ariadne Naxos’ta (1912); Gölgesiz Kadın (Die Frau ohne Schatten) [1919]; intermezzo (1924); Mısırlı Elena (1928); Arabella (1933); Sessiz Kadın (Die Schwag-same Frau) [1935]; Barış Günü (Friedens-tag) [1938]; Daphne (1938); Danae’nin Aşkı (1940); Capriccio (1942) yer alır. Oda müziğinin (sonatlar, dörtlüler, üflemeli çalgılar için sonatinler v.b.) yanı sıra konçertolar, bir fa senfoni, sahne eserleri de (Kibarlık Budalası, Gluck’un İphigenia Touriste ve Mozart’ın tdomeneo operalarının yeni düzenlemeleri, baleler, Fr. Couperin*-den bir Divertimento, liedler, koro eserleri v.b.) besteledi. Berlioz’un Traité d’Orc-hestration (Orkestralama öğretimi) kitabının gözden geçirilmiş bir baskısını yayımladı. Kullandığı müzik biçimlerindeki tutarsızlık bakımından barok üslûba yaklaşan Richard Strauss, kültürü sayesinde armonik üslûbu olduğu kadar çizgisel üslûbu da işledi. Orkestralaması zengin, güçlü ve şiirlidir. Son eseri Metamorphosis kontrapunto sanatına duyduğu saygıyı belirtir.

Yorum yazın