Richard Nixon kimdir

Richard Nixon kimdir
Richard Nixon amerikalı siyaset adamı, A.B.D.’nin 37. başkanı (Yorba Linda, California 1913-1994). Küçük bir çiftçinin oğludur. Ortaöğrenimini Whittier’de yaptı. Hukuk fakültesinde burs kazandığı Duke üniversitesini 1937’de bitirdi. Whittier’de avukatlık yaptı. İkinci Dünya savaşma deniz kuvvetlerinde katıldı. Siyasî hayata girdi (1946). O yıl, Cumhuriyetçi partinin California adayı olarak Temsilciler meclisine seçildi. California senatörü oldu (1950). Başkan Eisenhower’in yardımcısı seçildi (1952). Ertesi seçimden sonra da bu görevde kaldı (1956). John F. Kennedy’ye karşı Cumhuriyetçi partinin başkan adayı olarak girdiği seçimi kaybetti (1960). Cali-fornia’da avukatlık işine döndü. Eyalet valiliği seçimini kaybetti (1962). Avukatlığa New York’ta devam etti. 1964 Başkanlık seçimleri için partisi aday olarak B. Gold-water’i Nixon’a tercih etti. 1968’de ise, Cumhuriyetçi parti adayı olarak girdiği seçimlerde demokrat Humphrey’i yenilgiye uğratarak seçimi kazandı. 1960-1968 Arasmda senatodaki yerini muhafaza etmişti. Nixon’un başkanlığı döneminde A.B.D. Vietnam’daki kuvvetlerini azaltmağa başladı. Başkanın çeşitli asya ve avrupa ülkelerini ziyareti geniş akisler uyandırdı. Kıta Çini’-ni ziyaret edeceğini açıklaması, bu ziyaretin gerçekleşmesi (şubat 1972), Çin’in Birleşmiş Milletlere kabulü, dünya siyasetinde bir dönüm noktası sayıldı. 15 Ağustos 1971’-de açıkladığı İktisadî kararlar (doların altınla değiştirilmesinin durdurulması, yüzde

10 gümrük resmi, 90 gün süreyle ücretlerin ve fiyatların dondurulması, sonra doların devalüe edilmesi) milletlerarası İktisadî durum ve ilişkiler bakımından avnı önemde uygulamalardı.

Yorum yazın