Rica Ebu ali

Rica Ebu ali

Arap filozofu (VIII. yy.). Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. İslâm dünyasında, dehriyun diye anılan ilk maddeci filozoflardandır. İslâm inançlarına bağlı düşünürler tarafından zındık olarak nitelenir. Eski hint ve İran inançlarıyle İslâm dini görüşlerini bağdaştırmağa çalışan Rica, maddenin dışında bir gerçek tanımaz. Tanrı’ya, evrenin yaratıldığına, ölümden sonra dirilmeye inanmaz. Bilginin tek kaynağı deney, elde ediliş yolu da duyulardır. Gerçeğin tek ölçüsü akıldır. Akim ilkeleriyle bağdaşmayan bir oluşa gerçek denemez. Evrenin dışında, onu yöneten tanrısal bir irade, bir güç yoktur. İnsan varlığı bir bütün olarak maddenin değişimi sonucu ortaya çıktı. Müslüman bilginlerce batmî sayılan Rica, kendinden sonra gelen birçok İslâm düşünürünü etkiledi. Eserleri, bütün olarak, bugüne kalmadı. Ancak bazı kaynaklarda görüşlerini, felsefesini anlatan parçalar vardır.

Yorum yazın