René Worms Kimdir

René Worms Kimdir

Fransız toplumbilimcisi (Rennes 1869-Paris 1926); siyasal iktisat alanında bilinen adlardan Emile Worms’-un oğlu. Ecole Normale Supérieure’defelsefe öğreniminden geçti; ek olarak hukuk, edebiyat okudu, iktisat dalına ağırlık veren bir çalışmayla doktorasını tamamladı. Zamanın yetkilisi E.Durkheime’in (1858-1917) etkisine kapılmadı, Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü’nü kurdu (1893), yayın organını yönetti, yüksek kurumlar-daki öğretim üyeliğini yürütürken çeşitli hükümetlere danışmanlık da yaptı. Toplumsal yapıyla dirimbilimln incelediği yaşayan organizmalar arasında eş özellikler bulduysa da karşılaştığı eleştiriler üzerine anlaşılması daha karmaşık bir kuruluşun formülünü ileri sürdü.

Başlıca eserleri: Organizme et Société (Organizma ve Toplum) 1896, Philosohie des Siences Sociales (Toplumsal Bilime-rin Felsefesi, 3 cilt, 1903-1907; La Sociologie: Sa Nature, son Contenu, Ses Attachas (Toplumbilim: Doğası, içeriği, Bağlantıları) 1921.

Yorum yazın