Reinhard Mannesmann

MANNESMANN (Reinhardt), alman mühendisi ve sanayicisi (Remscheid, Rheinland 1856-1922). Kardeşi max (Remscheid 1861 – Aachen 1915) ile gerçekleştirdiği lehi msiz boruların (Mannesmann boruları) haddelenmesiyle ilgili metotla tanınır, (m) Mannesmann A.G., kaynaksız boru yapımı için 1887’de Remscheid’da (Almanya) kurulan büyük demir sanayii grubu. 1890’dan itibaren Deutsche bank’m katılmasıyle, merkezi Berlin’de olan «Mannesmann Röhren-Weirke A.G.» bir dev işletme haline geldi. Ortaklık, 1906’dan 1913’e kadar İtalya’da, Saar’da, İngiltere’de çeşitli kuruluşlar meydana getirdi, Avrupa’da ve denizaşırı ülkelerde pazarlarını genişletti. Bundan sonra (1913 -1939), özellikle Huckingen’deki Schulz -Knaudt döküm ve haddehanelerini, Wann-Eickel’deki Unset Fritz Kömür işletmelerini, Gelsenkirchen yakınındaki maden ocağını, Witten’de bir çelik boru fabrikası, Worms’-ta Kuntze kaynak fabrikası, Bitterfeld’de E. Otto Dietrich ortaklığı, Orta Almanya’da demir madenleri, Neandertal’de bir kireçtaşı ocağını içine alan ve Solnigen-Ohligs’-te, ünlü Kronprinz A. G. fabrikalarında önemli payları bulunan geniş bir sınaî topluluk meydana getirdi. Nazi rejiminde yöneticilerin yahudi aleyhtarlığına uyularak Wolff

— Netter – Jacobi demir sanayii grubu ile Hahn ortaklığının tasfiyesi, bu topluluğun sınaî gücünü artırdı. Müttefiklerin 1945’te kartelleri dağıtma kararıyle budandıysa da Mannesmann ortaklığı yeniden avrupa ağır sanayi «devleri» arasındaki yerini aldı, (l)

Yorum yazın