Raymond Roussel

Raymond Roussel , fransız yazarı (Paris 1877-Palermo 1933). Gerçeküstücülüğün öncüsüdür; fantastik hayallerle yüklü aşırı derecede işlenmiş bir üslûbu vardır. Başlıca eserleri: La Doublure (Yedek) [1897], La Vue (Görüş) [1904], impressions d’Afri-que (Afrika İzlenimleri) [İ910], Locus Solus (1914), L’Étoilie au Front (1924, La Poussière des Soleils (Güneşlerin Tozu) [1926], Nouvelles impressions d’Afrique (Afrika’dan Yeni İzlenimler) [1932]. (L) ROUSSELOT (Jean-Pierre), fransız fone-tikçisi (Saint-Claud 1846-Paris 1924). An-goulême’de bir din okuluna girdi (1865), rahip oldu (1870), öğretmenlik yaptı (1869 -1871). Lehçelerin coğrafya, doğuş ve gelişme şartlarını incelemede uzmanlaştı; fizyolojisi Marey’in araştırmalarıyle ilgilendi ve kayıt araçları icat etti. 1889’da katolik enstitüsünde «deneysel» fonetik kursu açtı. 1897’de Collège de France’ta kurulan deneysel fonetik laboratuvarını hazırlama görevi Rousselot’ya verildi. Daha sonra, Rousselot için yine aynı kurumda bir deneysel fonetik kürsüsü kuruldu. Başlıca eserleri: Les Modifications Phonétiques du Langage Étudiées dans le Patois d’une Famille de Cellef-rouin, Principes de Phonétique Expérimentale (Cellefrouin’li Bir Ailede Konuşulan Dilin Fonetik Değişimleri, Deneysel Fonetiğin İlkeleri) [1897-1909], Précis de Prononciation Française (Fransızca’nın Telaffuzu üstüne inceleme) [yeğeni F. Laclotte ile birlikte, 1902]. Birinci Dünya savaşı sırasında icat ettiği elektrik titreşimli kayıt aracıyle, Almanların «Berta» toplarını yerleştirdikleri mevkiler tespit edildi. Rousselot, âletli fonetiğin ve dil coğrafyasının kurucusudur. (L)

Yorum yazın