Rasputin Kimdir

Rasputin Kimdir

Rasputin KimdirRus din adamı (Pokrovskoye, 1872-Petrograd [günümüzde Leningrad], 1916).

Köylü bir Rus ailesinden gelen ve okuma yazma bilmeyen Grigori Yefimoviç Rasputin bir mistikti. Kasım 1905’te, keramet sahibi olduğu ve hastalıkları iyileştirdiği söylendiğinden saraya kabul edildi. Bir yıl önce doğan çare-viç Aleksey’de, annesinin (Aleksand-ra) bağlı olduğu Hessen soyundan gelen kalıtımsal hemofili hastalığı vardı. Protestanken aşın bir Ortodoks olan ve batıl inançlan bulunan çariçe Aleksandra bu sahte keşişin etkisi altmda kalarak kendisini kurtarıcı olarak gördü ve danışmanlığına kabul etti. Rasputin’in çariçe üstündeki etkisi, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde Peterhof’ta, genellikle de Çarskoye Selo da bulunan sarayın uzaklığı nedeniyle artmaktaydı. Sarayın ileri
gelenlerinin gözünde.Rasputin,aslında hiçbir bağlantısının bulunmadığı köylülerin, Rus halkının temsilcisi sayılıyordu.
1911’den başlayarak, Rasputin’in etkisi siyaset alanında da genişledi. Liberal burjuvazi ve sosyalist önderlerin saldırıları karşısında çar Nikolay II dar bir mutlakiyet kavramına kapanıp kalmıştı. İnatçılığı, tedirginliği, deneyimsizliği ve siyasete yatkın olmayışı nedeniyle çoğunluğun görüşlerine boyun eğmeyip gerekli reformları yapmamakta direniyordu. Gerçekte, karısının etkisi altındaydı ve sarayda etkinlik gösteren çeşitli klikler arasında kararsız kalmıştı. Rasputin tam bu kliklerin adamıydı. Çariçenin aracılığıyla koruması altmdaki kimselerin en yüksek görevlere atanmasını sağladı. 1915’ten başlayarak, etkisi daha da belirginleşti: Polonya seferinin başarısızlıkla sonuçlanması. Rasputin’in de az çok gizli bir biçimde katıldığı, bakanlıklarda değişikliklerle kendini gösterdi.
Sürdüğü sefahat hayatı yüzündeı uzun süredir saldırıya uğrayan sah te keşiş rejimdeki başarısızlıkların v< beceriksizliğin simgesi haline geldi Alman yanlısı, hatta hain olmakh suçlandı.

Üç suikastçı (imparatorun kuzen prens Feliks Yusupov, büyükdük Di mitri, aşırı sağcı milletvekili Purişke viç) tarafından 17 Aralık 1916’da ön ce zehirlenip sonra kurşunlanarak öl dürüldü. Cesedi de Neva ırmağın, atıldı.

Yorum yazın