Ramses Kimdir

Ramses Kimdir

XIX. ve XX. hanedanlardan on bir firavuna verilen eski mısır dilindeki Ramassu («tanrı Re tarafından yaratıldı») adının yunanca yazılışı,

— Ramses I (M.ö. 1314-1312), önce kral Horemheb’in bakanıydı; onun yerini alarak

XIX. hanedanı kurdu. —Ramses II Meiamun (M.ö. 1301’e doğr. – 1235’e doğr.), Ramses I’in torunu. İktidara kendisini ortak eden Sethi I’in (yun. Sethon) oğludur. Pek çok karısı, oğlu ve kızı vardı. Hitit-lerden Suriye’yi almağa çalıştı; savaş birkaç defa lehine ve aleyhine döndü. Ramses yararlık gösterdiği Kadeş savaşı sayesinde, mısır edebiyatının en güzel eserlerinden biri olan Kadeş Şiiri’nde, halkın koruyucusu olan kutsal kralın gerekliliğini resmen hatırlatmak imkânını buldu. Savaştan sonra, Hattuşili ile imzalanan antlaşma gereğince daha önceki duruma dönüldü. Bayındırlık konusunda büyük faaliyet gösteren Ramses II, devâsâ heykellerin sayısını artırdı, Aşağı Nübye’de kaya içine oyulmuş Ebu Sim-bel’i ve diğer beş tapmağı; Teb’de Ramesseum veya Ramesseion ile Luksor’un ön avlusunu ve sayıları inanılmayacak kadar çok olan diğer tapmakları yaptırdı, yazıtlar hazırlattı. Bunlar özellikle, başkent «Pi-Ram-ses»in (bk. TANiS) bulunduğu Delta’dadır. Krallar Vâdisi’nde bulunan ve yıkıntı haline gelmiş olan büyük mezarını ziyaret bugün yasaklanmıştır. Yunanlılar tarafından nakledilen eski söylentilerde OSYMAND YAS adı ile tanınır ve bazen Senusret III’ile karıştırılır. Bazı tarihçiler «musevî göçü»nün (exodus) onun hükümdarlığı sırasında gerçekleştiğine inanırlar. —Ramses III (M. ö. 1198’e doğr. – 1166), Sethnakh’m oğlu.

XX. hanedanın ikinci firavunudur. Libya boylarının ve «deniz halklan»nın istilâlarını durdurdu. Bu «deniz halkları» arasında, Filistinlilerin dahil olduğu Anadolu ve Ege halkları da vardı. Ramses III, Filistin’de Mısır etkisini yeniden kurdu. Birçok komploya karşı koydu; öldürüldüğü sanılmaktadır. Anıtlarının başlıcalan büyük Medi-net Habu tapınağı ile Krallar Vâdisi’ndeki mezarıdır. — Son Ramses’ler, yani Ramses IV ile Ramses XI arasında yer alan hükümdarlar hakkında hemen hiç birşey bilinmez. Bunlar XX. hanedanın sonunu (M.ö. 1166’-dan 1085’e kadar) meydana getirirler. Bu kıralların devrinde Mısır’ın imparatorluk gücü yavaş yavaş geriledi; içeride siyasî ve sosyal bir anarşi başladı (Teb plebleri tarafından eski kral mezarlarının yağma edilmesi). Bu hükümdarlar, Krallar Vâdisi’nde kendilerine mezarlar yaptırdılar. Ramses IX’un mezarı, günümüze kadar iyi bir şekilde muhafaza edilmiştir. (L)

Yorum yazın