Ragıp Gümüşpala Kimdir

Ragıp Gümüşpala
Türk generali ve siyaset adamı (Edime 1897 – İstanbul 1964). Kuleli Askerî lisesini (1915), Maltepe talimgâhını bitirdi (1916). Galiçya (1916) ve Filistin cephelerinde (1917) savaşa katıldı, Filistin’de esir düştü (1918). Esaret hayatı iki yıl sürdü. 1920’de serbest bırakılınca Millî Mücadele cephesine geçti ve Kütahya, Eskişehir, Sakarya savaşlarıyle Büyük taarruzda görev aldı. Kurtuluş savaşından sonra Şeyh Said isyancılarına karşı çarpıştı (1925). Daha sonra Harp akademisini bitirdi (1934); çeşitli görevlerde bulundu, generalliğe yükseldi (1948). Balıkesir Ordu müfettişliğinde, Erzurum’da 9. Tümen kumandanlığında, Erzurum 3. Ordu Müfettişliği Kurmay başkanlığında (1950), İzmir’de 65. Tümen kumandanlığında (1952-1954) görev aldı, Erzurum 3. Ordu müfettişliğine tayin edildi (1958), orgeneralliğe yükselerek 3. Ordu kumandanlığına getirildi (1960). 27 Mayıs devrimi sırasında bu görevde bulunan Gümüşpala harekâta katıldığını bildirdi; daha sonra genelkurmay başkanı oldu (6 haziran 1960).
27 Mayıs hareketinden sonra silâhlı kuvvetler subay kadrolarında yapılan ıslahat sırasında emekliye sevk edildi (2 ağustos 1960). Bir süre İzmir’de Emin su demeğinde çalıştı. Siyasî partilerin faaliyetine izin verilmesi üzerine Adalet partisini kuracak heyetin başında yer aldı ve partinin kurulması için gerekli müracaatı yaptı (11 şubat 1961); kurucu heyet tarafından genel başkan seçildi. Aynı yıl yapılan seçimlerde İzmir’den milletvekili oldu. A.P.’nin genel başkanı olarak C.H.P. – A.P. koalisyonuna katılmayı kabul etti, fakat hükümette görev almadı. Partinin ilk büyük kongresinde tekrar genel başkan seçildi (1962).

Yorum yazın