Poseidon Kimdir

Poseidon Kimdir

Yunan mitolojisinde denizler tanrısı (Roma mitolojisindeki Saturnus’un oğlu ve Jüpiter ile Plüton’un kardeşi Neptunus ile bir tutulur).

Kronos ve Rea’nın oğlu olan Poseidon, kardeşleri Zeus ve Hades gibi, krallığında, yani denizlerde büyük bir özerkliğe ve tam bir bağımsızlığa erişmiştir.

Gücü Zeus’unkine eşit olsa bile gene de en azından, tanrısal işlevlerin iyice belirlendiği klasik çağ boyunca Ze-us’u insancıl kaygı ve etkinliklere yakın bir kral yapan özelliklere sahip de-ğüdir. Küçümseyen ve otoriter bir tanrı olan Poseidon sitenin yazgısından çok Yunanistan’ın monarşik ve tanrısal geçmişine bağlıdır.

Büyüleyici tanrılara yakın olan Poseidon, Athena, Hermes ve hatta Zeus gibi kurnazlık, beceriklilik, ilerleme tanrılarına karşı çıkar. Bu çatışma birçok mitolojik olayda dile getirilmiştir. Bunlarm en anlamlıları, Atina’nın korunması konusunda Poseidon’la Athena arasındaki savaşımda belirir. Bu çatışmada, erkekler Athe-na’nın lehine karar alacaklar ve ja-son’un gönderilişi süresince bu iki tanrı başkaları aracılığıyla karşılaşacaklardır.
Yunan mitolojisinde Poseidon başka özellikleriyle derin geçmişe bağlanır. O, Minotauros, Medusa ve Polyphe-mos gibi birçok canavarın babasıdır. Demek ki, mit kahramanlarının sitenin uygarlığını güvence altına almak için yut etmeyi amaçladıkları kişilerin dünyaya gelmelerini sağlamıştır. Athena’mn, bazen da Zeus ve Her-mes’in yardımseverliklerinden yararlanan Odysseus, Hercules (Herakles) ve Perseus söz konusu canavarlara karşı mücadelelere girişmişlerdir. Es-kiçağ’ın kabartma ve heykelleri, Po-seidon’u (ya da Neptunus’u) dalgaları azdırıp kasırgaları hiddetlendirdiği, elindeki üç dişli zıpkınıyla gösterir
ler. Poseidon, yarı-balık, yarı-at göri nümündeki canavar hayvanlar tart fından çekilen savaş arabasına bir miştir. Okyanuslarda, deniz periler (Nereidler) ona daha insani özellikle taşıyan karısı Amphitrite ile birlikt eşlik ederler (Amphitrite kocasını yanında, Hera ve Persephone’nin Z( us ve Hades’in yanında oynadıkla] rolü oynar).

Yorum yazın