Pitirim Sorokin Kimdir

 Pitirim Sorokin Kimdir , Pitirim Sorokin hayatı , eserleri ve kitapları hakkında bilgiler.

Pitirim Sorokin kimdirRus asıllı amerikan sosyoloğu (Turia Syktvy-kar yakınları [bugün Komi muhtar cumhuriyetinde] 1889 – Winchester Massachu-setts 1968). Petersburg üniversitesinde sosyoloji ve hukuk okudu, bu üniversitede doçent oldu (1916 – 1917), sonra Sosyoloji kürsüsünü kurdu ve bu kürsünün başına geçti (1919-1922). Kerenskiy’in sekreteri o-larak (1917) Köylüler Sovyet Yürütme kuruluna katıldı (1917), 1918 Rus Kurucu meclisine girdi, ölüm cezasına çarptırıldı, fakat cezası sürgüne çevrildi, 1923’te A.B.-D.’ye gitti, 1930’da amerikan yurttaşlığına geçti. Minnesota üniversitesinde sosyoloji okuttu (1924-1930), Harvard’da Sosyoloji bölümünü kurdu ve yönetti (1930-1959). Amerikan ampirik sosyolojisini tenkit e-den eserleri, avrupa sosyolojisinin, özellikle Durkheim ile Marx’ın etkilerini taşır, kavramcı analize dönülmesi gerektiğini savunur. Sorokin, özellikle toplumsal değişme ve kültürlerin tarihi topolojisiyle ilgilendi. Başlıca eserleri: Sociology of Re-volution (Devrim Sosyolojisi) [1925]; Prin-ciples of Rural-Urban Sociology (Köy-Şe-hir Sosyolojisinin İlkeleri) [1929]; Social and Cultural Dynamics (Sosyal ve Kültürel Dinamikler) [1937]; Crisis of our Age (Çağımızın Bunalımı) [1942]; Russia and the United Slates, Society, Culture and Personality (Rusya ve A.B.D., Toplum, Kültür ve Kişilik) [1947]; Reconstruction of Humanity (İnsanlığın Yeniden Kuruluşu) [1948]; Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefesi (Social Philosophies of an Age of Crisis) [1950]; The Ways and Power of Love (Sevgi Yolları ve Gücü) [1954]; Form and Techniques of Altruistic and Spiritual Growth (Altruist ve Manevi Gelişmenin Şekilleri ve Tekniği) [1954]; Fads and Foibles in Modem Sociology (Modern Sosyolojide Geçici Zevkler ve Çılgınlıklar)
[1956]; American Sex Revolution (Amerikan Seks Devrimi) [1957]; Power and Morality (İktidar ve Ahlâk) [1959]; Basic Trends of our Time (Çağımızın Temel Eğilimleri) [1964]; Sociological Theories of Today (Günümüzün Sosyoloji Teorileri)[1966]

Yorum yazın