Pieter Brueghel Baba

Pieter Brueghel Baba Kimdir – Eserleri

Pieter Brueghel Baba (1525’e doğru-1569)
• Breda (Hollanda) yakınındaki Bruegel köyünde doğan Flamand ressam Pieter Bruegel, Anvers’te katı bir Flamand geleneği içinde yetişti. 1552’de İtalya’ya yaptığı bir geziyle, Eskiçağ anıtlarını yakından tanıma olanağını buldu Anvers’e dönünce, hem tablolarında, hem de desen ve gravürlerinde, Flamand gerçekçiliğine bağlı kaldı.
• Hieronymus Bosch’tan büyük ölçüde etkilenen Bruegel’in yapıtlarında, cinli-perili resimler ön plandadır. Bosch’ta doğaüstü olan, Bruegel’de fanteziye dönüşür. Babil Kulesi ve Masumların Kıyımı gibi İncil’ den alınma öyküleri de, dindışı konular gibi çizilmiştir. Sözgelimi ünlü Haç Taşıma olayı, geniş bir görünüm içinde ve olup bitene kayıtsız gibi görünen bir kalabalık ortasında geçmektedir.
• Yoksul halkın ve günlük gerçeklerin ressamı olan Bruegel, tarla işleriyle uğraşan (Ekinlerin Biçilişi, Hasat, Sürülerin Dönüşü) ya da zorlu bir çalışmadan sonra eğlenen (Düğün Yemeği, Köylü Dansı) köylülerin dünyasını gözler önüne serer. Bu sahnelerin betimlenmesi, bitip tükenmeyen bir düşgücünün ve esin bolluğunun belirtisidir Hayranlık verici görünümler, sergilenen sahneye dekor görevi yapar ya da tablonun konusunu oluşturur : Fırtına; Karda Avcılar.
• Bruegel, yapıtlarında derinlik duygusunu, çoğunlukla «kısaltım» yöntemiyle çizdiği ufacık ve çok sayıda kişilerle ve bunların yeraldığı, gözü alabildiğine uzaklara götüren eğik bir düzlemle sağlar: Çocuk Oyunları; Atasözleri. Bu kompozisyon anlayışını da Hieronymus Bosch’tan almıştır. Ancak Bosch’un, Ortaçağ’daki dinsel simgeciliğin izleyicisi olmasına karşılık, Bruegel’in doğayı dikkatle gözlemlemesi, insanların etkinliklerine tutkuyla eğilmesi, düş gürlüğü, dünyanın güzelliğini tuvalinde yeniden yaratması ve bu güzelliği çevresine tattırmaktan haz duyması, sanatçının daha o dönemde bir Rönesans insanı olduğunu kanıtlar. Çağdaşları, onu çok gülünç bir sanatçı sayarlardı. Oysa savaşlar, kargaşalık ve* dinsel anlaşmazlıklarla çalkalanan döneminin gerçeklerine duyarlı olan Bruegel, iç sıkıntısını bir gülümseme ya da bir serin
kanlılıkla gizlemeyi başarmış bir sanatçıdır.

Yorum yazın