Pellegrino Rossi

Pellegrino Rossi, İtalyan asıllı fransız iktisatçısı ve siyaset adamı (Carrara 1787 – Roma 1848). Bologna mahkemesi savcı kâtibi, avukat, sonra da ceza hukuku profesörü oldu. 1815’te Murat taraftarlarına katıldığı için yurdundan göç etmek zorunda kaldı, önce Cenevre’ye sığındı; burada hukuk profesörü olarak ün kazandı; 1820’de Büyük Konseye milletvekili oldu, 1832’de ise İsviçre anayasası reform tasarısını hazırladı. Paris’te Collège de France’ta (1833), Hukuk fakültesinde (1834) ders verdi. Ayan meclisine girdi. (1839). 1845’te Cizvit meselesini halletmek« üzere büyükelçi olarak Roma’ya gönderildi. Papa Gregorius XVI’nin ölümünden kısa bir süre önce Roma’ya vardı; Pius IX’un seçilmesinde ve onun liberal görüşleri benimsemesinde etkili oldu. 1848 Dev-rimiyle büyükelçilik makamından uzaklaştırılınca papa Pius IX tarafından çağrılarak meşrutî bir hükümet kurmakla görevlendirildi (eylül 1848). Ama romalı ihtilâlciler tarafından öldürüldü (15 kasım). Başlıca eseri, Cours d’Économie Politique’tir (İktisat Dersleri) [1829-1841]. (L)

Yorum yazın