Peisistratos Kimdir

Peisistratos Kimdir

Atinalı siyaset ve devlet adamı (yaklaşık olarak İ.Ö. 600-İ.Ö. 527). Atina’nın ilk tiranı olan Peisistratos, yaptığı çalışmalarla Atina’yı kesin olarak eski aristokrat oligarşinin egemenliğinden kurtardı ve yeni bir dış siyaset uygulayarak, Ege denizinde Atina’nın ticari ve askeri egemenliğini hazırladı; bu, demokrasinin kurulmasına ve Perikles yüzyılı diye adlandırılan V. yy’da Atina gücünün en yüksek aşamasına ulaşmasına geçişi sağlayan dönemdi.
Peisistratos’un yaptığı fetihler Yunan sitelerinin genel bir hareketi içinde yer aldı ve buralarda tiranlık yaygın hale geldi. Korinthos, Miletos, Sikyor Sisam, Midilli’de tiranlar ve ünlü tiranların hanedanları oligarşi egemer ligini ortadan kaldırdılar, sitelerin zenginleştirip, güçlendirdiler, ayrıcı ticareti geliştirip, fetihler yaptılar. Solon ve Drakon’un gerçekleştirdi! VI. yy’m önemli reformlarından sonra, toprakla uğraşan soylular sınıfının egemenliğine, siyasal yöntemlerine ve oligarşiye, servetleri taşınabilir olan yeni zenginlerle (soylu olsun olmasın) hoşnutsuzlukları artan küçük mal sahibi köylüler tarafından gözdağı verildi.

Toprak bunalımı özellikle Atina’da kendini hissettiriyordu. Üç “sınıfın oluştuğu görüldü: Pedieuslar (oligarşi); Paralialılar ya da Alkmeonidai ailesi (yeni zenginler); yoksul köylüler sınıfını ve özellikle Attike’nin kuzeydoğusundaki dağlarda yaşayan köylüleri temsil eden Diakrialılar.
Bir soylu olan Peisistratos, Megara’ ya karşı kazanmış olduğu askeri başarı sayesinde Diakrialılar’ın başkanı oldu. Yaptığı evlilikle Alkmeonidai ailesiyle hısım olunca, kendisine karşı gerçek olmayan bir suikast düzenledi, böylece emrine özel muhafızlar verilmesini sağlayarak onların yardımıyla yönetimi ele geçirdi ve Akropolis’e yerleşti (560). Birbirleriyle anlaşan Alkmeonidai ailesi ve oligarşi tarafından görevden uzaklaştırılan Peisistratos (556), altı yıl Eğriboz’da sürgünde kaldı. Düşmanlarının zayıf düşmesinden yararlanarak bir ordu kurup, Attike’ye geçti, Diakrialı dağlıları ayaklandırdı ve Atina’yı ele geçirdi (550).

Peisistratos içte köylülerin, fetihçi siyasetiyle de kazancım denizlerden sağlayanların desteğini sağladı. Attike’de bir çeşit tarım kredisi ve gezgin mahkemeler kurdu. Mâliyeyi
Pangaion’daki gümüş madenlerini kullanarak ve Laurion’daküeri değerlen direrek düzeltti; ayrıca % 5’lik bir kazanç vergisi getirerek fetihler için para toplanmasını sağladı.

Peisistratos 527’de öldüğü zaman iki oğlu Hippias ve Hipparkhos’a sağlam ve güçlü bir Atina bıraktı. Ama ticaretle uğraşan soylu sınıfı (Alkmeonidai ailesi) özellikle Hipparkhos’un öldürülmesinden sonra, tiranlık yönetiminden kurtulmayı denedi. Soylular Hippias’ın diktatörlüğüne son vermek için sparta’nın askeri müdahalesine başvurdular ve böylece demokrasi reformuna giden yolu açtılar.

Yorum yazın