Paul Reynaud

Paul Reynaud

 

Fransız siyaset adamı (Barcelonette 1878-Neuilly 1966). Avukattı, 1919’da milletvekili seçildi. Maliye (1930, 1938-1940), Sömürgeler (1931-1932) ve Adalet (1932 ve 1938) bakanı oldu. Ülkenin malî durumunu düzeltti. 21 Mart 1940’ta başbakanlık ve dışişleri bakanlığına getirildi. Ingilizleri, Ruhr tarafındaki İsveç demir madeni yolunu kesmeğe ikna etti. Bu tedbir, alman deniz kuvvetlerini büyük kayba uğratarak İngiltere’nin istilâsını engelledi. Bir süre için ayrıldığı dışişleri bakanlığına yeniden getirilince, aynı gün (5 haziran) general de Gaulle’ü yanına yardımcı olarak aldı. Savaşı devam ettirmek istediği, mütareke aleyhinde olduğu ve iki meclisin başkanları tarafından desteklendiği halde, bir mukavemet hükümeti kuramadı; 16 haziranda iktidarı bırakmak zorunda kaldı; aynı gün, yerine mareşal P£-tain geçti. Mareşalin emri ile gözaltına alındı (eylül 1940-1942); naziler tarafından Oranienburg’a, sonra Itter’e götürüldü (1942-1945). 1946-1962 Arasında Nord milletvekili seçildi ve Avrupa birliğini savundu. Avrupa konseyi ekonomik işler komisyonu delegesi (1948-1957) ve başkanı oldu (1949-1955).Başlıca eserleri: Le Problème Militaire Français (Fransız Askerlik Meselesi) [1937], La France a Sauvé l’Europe (Fransa Avrupa’yı Kurtardı) [1947], Mémoires (Hatıralar) [cilt I, 1960; cilt II, 1963]. (L)

Yorum yazın