Paul Mantoux

Paul Mantoux , fransız tarihçisi (Paris 1877 -ay.y. 1956). 1897’de École Normale Superieure’ü bitirdi. Okulda tarih ve coğrafya ile ilgilendi. 1906’da verdiği La Révolution industrielle au XVIII. Siècle (en Angleterre) [XVIII. yy.da Sanayi Devrimi (İngiltere’de)] adlı doktora tezi, İktisadî ve toplumsal bir sentez ortaya koydu; bu eser klasikleşmiş, araştırma alanında yeni ufuklar açmış, İngiliz tarihçilerine alman okulunun metodundan daha ince ve kesin bir metot vermiştir. 1913’te Londra üniversitesinde çağdaş Fransa tarih ve kurumlan üstüne ders verdi. 1914’te silâh altına alındı, 1915’te Londra’ya döndü. Silâhlanma bakanı Albert Thomas, onu kendisiyle Lloyd George arasında ilişki kurmakla görevlendirdi. Müttefikler arası konferanslarda, 1919 Barış konferansında, özellikle, Dörtler konseyinde tercümanlık yaptı. Milletler Cemiyeti Sekreterliği Siyasî şubesinin müdürü oldu (1920-1927). Milletlerarası (özellikle Polonya-Litvanya ve Polonya – Çekoslovakya arasındaki) gerginliklerin geçiştirilmesinde önemli rol oynadı. Bazı siyasî sırlar açıklanırken Mantoux da, Les Délibérations du Conseil des Quatre (Dörtler Konseyindeki Görüşmeler)

[1955] adlı eserinde çağının bunalımlarını gerçek yanlarıyle dile getirdi, (

Yorum yazın