Paracelsus Kimdir

Paracelsus Kimdir
Paracelsus Kimdirİsviçreli felsefeci, simyacı, hekim ve doğa bilgini (Einsiedeln, Schwyz kantonu, 1493-Salzburg, 1541).
Ortaçağ ve Rönesans’a yakın bir dönemde yetişmiş olmasına karşın modern felsefi ve bilimsel düşüncenin habercisi sayılan Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus Paracelsus Liberparamirum yada Opusparamirum adlı temel yapıtında, felsefenin görevini tanrıbilimin görevinden mutlak olarak ayırır ve tanrıbilimin temel ilkesinin kendisine ilişkin deneyimlerle doğanın bilgisine ulaşabilecek olan insanoğlunda aranması gerektiğini ileri sürer. Tıp, fizyoloji, gökbilim ve simya, böylece insansal etkinliğin çeşitli biçimleri haline gelir. Paracelsus 1510’da Basel Üniversite-si’ne girerek Paracelsus takma adını aldı (bu ad, I. yy’m geniş bilgili Romalı hekimi ve yazarı “Celsus’un eşiti” anlamına gelir). Bütün Avrupa’yı, Avusturya’yı, Almanya’yı, Fransa’yı, Ingiltere’yi, Ispanya’yı, İsviçre’yi dolaştı. 1522’de Salerno’ya gitti ve Basel’de almayı ihmal ettiği hekimlik diplomasını burada aldı. Askeri cerrah olarak çalıştı ve ordularla birlikte seferlere katıldı; kurşunlara ya da kesici silahların açtığı yaralar konusunda yakından bilgi edindi. Birçok hastalığa belirtilerini ve evrimini gözlemledi. Yakılara, bitkisel lapalara, çeşitli merhemlerin etkilerini saptadı. Paracelsus, madenlerin ve kayalara kökenini ve kaynak sularının iyileştirici etkilerini inceleme olanağım da buldu. Daha sonra termalizm (ılıcacılık) haline gelen etkinlikle ilgilendi, madensuları ile tıpta kullanılan bitkiler arasındaki ilişkileri gösteren kapsayıcı tablolar yaptı. Uzun süreli banyolarla, ateşli rahatsızlıkları, çürütücü hastalıkları, spazmları, damla hastalığım ve şişmanlığı tedavi etti. Bu tedavileri büyük ün kazandı. Hollandalı hümanist Erasmus (1469-1536), arkadaşı olan basımci Froben’in ölüm döşeğinin başına Paracelsu’s’u çağırdı. Paracelsus hastayı bir aydan daha kısa sürede iyileştirdi. Erasmus kendisine Basel belediye hekimliğini ve aynı kentin üniversitesinde tıp kürsüsünü verdirtti.

Paracelsus “saygın hekimler”i şaşır makta gecikmedi, Avrupa’da ilk olarak “halk dili”nde, yani almanca der verdi; tıp bilgisinin geniş topluluklara yayılmasını sağladı. Çoğunlukla açık havada verdiği derslerine çok sayıda öğrenci geliyordu. Eskiçağ’m büyük hekimlerine sürekli olarak saldırması ve hem baskı hem de tehdit altında kalması dolayısıyla Basel toptaklarını terk etmek zorunda kald 1529’da Nümberg’e yerleşti ve orad 1530’dan 1535’e kadar, ölümünde: sonra yayımlanmış olan şu yapıtlar: m yazdı: Liber paramirum ya da Opu paramirum (1575); Opusparagranun vb. Paracelsus tedavide kimyasal birleşimlerin kullanımım uyguladıktan v birçok maddenin (afyon, cıva, kükürt antimon, arsenik) iyileştirici etkisin ortaya çıkardıktan sonra ruh, bede: ve dış dünya arasındaki bağıntılar konusunda ortaya çeşitli kuramlar attı Ona göre, zihin, Tanrı’yı; beden, insanaltı dünyayı; sıvı, yıldızları temsil eder.

Paracelsus, homunculus’u (simyamların, yarattıklarım ileri sürdükler çok küçük boyda insan) yarattığını ve uzun yaşamayı sağlayacak iksiri bulduğunu söyledi. Salzburg’da, üstünde sürekli olarak deneyler yaptığı cıvalı maddelerin buharlarından yarı zehirlenmiş haldeyken ve yoksulluk içindi henüz kırk sekiz yaşında öldü.

Yorum yazın