Ottomar Rosenbach

Ottomar Rosenbach , alman hekimi (Krappitz, Silezya 1851-Berlin 1907). 1887’de Breslau’da Allerheiligenhospital’e başhekim oldu. 1896’da Berlin’de bilimsel çalışmalara başladı. Çeşitli alanlardaki çalışmaları (deneysel patoloji, nöroloji, kardiyoloji, fonksiyonel teşhise çağdaş görüşlerle çelişen tıbbî düşünceleriyle, aşırılığa varan tek yanlı bazı öğretilere karşı etkili bir şekilde mücadele etti. Bu arada bulaşıcı hastalıkların sadece mikropla geçtiği yolundaki düşünceleri çürüterek, bu tip hastalıklarda organik etkenlerin önemli rol oynadığını ileri sürdü.

Rosenbach belirtisi, kalp, mide ve solunum bozukluklarının birarada göründüğü paroksistik taşikardi nöbeti. Hastalık alman hekimi Ottomar Rosenbach’m (1851-1907) adiyle anılır. (L)

Yorum yazın