Olivier Messiaen Kimdir

Olivier Messiaen Kimdir
Olivier Messiaen KimdirFransız bestecisi ve orgcusu (Avignon, 1908-Paris, 1992).
Paris Konservatuvarı’nda okurken Noël Gallon, Marcel Dupré ve Paul Dukas gibi müzikçilerden ders alan Olivier Messiaen bestecilik yaşamına Tanrısal Şölen (1928) ile başladı, ardından Piyano İçin Prelüdler’ı (1929) ve Unutulmuş Sungular \ (1930) besteledi. 1931’de Paris’teki Trinité Ki-lisesi’ne orgcu olarak atanan sanatçı, 1935’te org için İsa’nın Doğumu’ nu besteleyerek dikkatleri üstüne çekti. 1936’da André jolivet, Daniel Le-sur ve Yves Baudrier ile birlikte Genç Fransa topluluğunu kurdu. Bu arada beste çalışmalarım sürdürüyordu, 1938’de Mi İçin Şiirleri (insan sesi için), 1939’da da soprano ve piyano için Yer ve Gök Şarkıları ’nı besteledi. 1940’ta tutsak düşen besteci Görlitz kampında başyapıtlarından biri olan Zamanın Sonu İçin Dörtlüyü (keman, klarnet, viyolonsel ve piyano için) besteledi. Paris’e döndükten sonra, Paris Konservatuvarı’nda 1942’den başlayarak sırasıyla armoni, çözümleme, estetik, ritim, müzik felsefesi ve beste dersleri verdi. Estetik anlayışıyla olduğu kadar dersleriyle de bütün bir çağdaş müzikçiler kuşağını, özellikle de P. Boulez ve K. Slockhausen’i etkiledi.
1944’te kadınlar korosu, piyano, elektronik bir çalgı olan “onde Marthe-not” ve orkestra için Trois Petites Liturgies de la Présence Divine’i, 1945’te vokal Harawi çevrimini, 1946-1948 arasında bütün Fransız müziğinin en büyük ve en uzun senfonisi olan Turangalila Symphonie’yi besteledi. Öte yandan, 1949’da yazdığı, piyano için Dört Ritim Etüdü adlı yapıtının İkincisinde (Mode de Valeurs et d’intensités),dizisel teknikten yalnızca ses yüksekliklerinde değil ama sözgelimi sürelerde, şiddetlerde, vb ndo de yararlandı.

Messiaen’ın öbür yapıtları arasında şunlar sayılabilir: Piyano ve orkestra için Kuşların Uyanışı (1953); Egzotik Kuşlar (1956); Kuşlar Kataloğu (1956-1958); Chronochromie(1960); Yedi Hai-Kai (1962); org için dokuz parçadan oluşan Kutsal Teslisin Gizemi Üstüne Düşünüşler (1969); As-sisili Aziz Francesco (opera, 1983); piyano için Altı Küçük Kuş Taslağı (1987);orkestra için Bir Gülümseme (Mozart onuruna, 1992).

YARARLANDIĞI ÇEŞİTLİ KAYNAKLAR

Messiaen’m üslubunun oluşmasında ve estetik anlayışının belirginleşmesinde Katolik inancı, bilimsel olarak incelediği ve kendi müzik diline son derece mantıklı ve ustalıklı bir aktarım düzeniyle katmış olduğu kuş sesleri ve son olarak Hindistan, Bali, Japonya ve Latin Amerika’ya özgü geleneksel müziklerin ritim ve makamları etkili oldu.
Gerçekten de dinsel müziği, gregoryen şanı, İncil metinlerinin yorumunu çok iyi bilmesi, düşüncesini yönlendirdi (besteci kendisini dinsel müzikçi olarak tanımlamıştır). Messiaen kuşların ötüşleriyle ilgili araştırmalardan, su damlalarının çeşitli seslerine kadar! doğayı gözlemleyen bir bestecidir; ay-l rica Latin Amerika ve Rusya halkl türküleriyle, mistisizmle kaynaşmış! olan Hint müzikleri gibi Avrupa dışı| müzikleri de incelemiştir.

Melodi (ezgi) düzeyinde. Mozart’a öz-l gü inici majör altılı aralık ile Rus halkl türküleriyle Debussy’nin müziğindel sık raslanan inici artık dörtlü aralık! gibi bazı aralıklar Messiaen’ın kendi-l ne özgü sisteminde birbirine katılmış-l tır; bestecinin ezgisel sanatının öbür! özellikleri Hintlilere özgü ragalardan| (makamlar) kaynaklanır.

Bestecinin yapıtlarında modal (ma-| kamlı) düşünce sürekli olarak varlığını korur ve kuş seslerinden kaynakla-| nan formülleri bütünler. Her makamın kendine özgü bir armonisi vardır;! öbür makamlarla üst üste gelebilir. Sınırlı aktarımlı makamlar yedi tanedir! ve her biri, partisyon üstünde belirtilmiş olan özel bir rengi anımsatır.

Yorum yazın