Octavio Paz Kimdir

Octavio Paz Kimdir

Meksikalı şair ve yazar (Mexico City 194). İyi yetişmiş, köklü bir ailede doğdu, kendinden önceki kuşağın maddi-manevi birikimiyle büyüdü, şair ve yazar olarak daha yirmisini doldurmadan toplumsal etkinliklere giriti (Barandal dergisi, 1931), ilk şiir kitabını da bu yaşlarda hazırladı: Luna Silvestra (Ormandaki Ay) 1933. Bundan sonraki bütün yaşamı yirmi yaşına kadar taşıdığı büyük etkilerin gelişim yönlerinde sürekli bir arayışın .savaşımını gösterdi: Yabancı ülkeleri gezip görme tutkusu, en yeni sanat akımlarına katılma acelesi, kendi toprağının yerli ve keşiften sonraki bileşik değerlerini arama dileği, duygu ve düşüncelerini dünya kam , oyunun bilgisine sunmasına elverili olan [ çeşitli yabancı dilleri bilmekten doğan | uluslararası çalışma çabası. Bu yönlerdeki
uğraşının ürünleri: Yucatan’daki kültürel çalışmaları ve yerlilerle yakınlığının sözcülüğü: Entre ta Piedra y la Flor {Taşla Çiçek Arasında) 1942; ondan önceki şiir derlemeleri: Faiz del Hombre (İnsanın Kökü) 1937, Bajo tu Clara, Sombra (Aydınlık Gölgende) 1937, A la Orilla del Mundo (Dünyanın Kıyısında) 1942, Libertad bajo Palabra (Özgürlük Andı) 1949… Bu arada İspanya, ABD, Paris (1946 – 1951) yılları, değişik geziler, iyi dostluklar, iyi propaganda ilişkileri, dışişleri görevlisi olarak çeşnili bir çevre. El Labirento de le Sole- ded (Yalnızlık Labirenti) denemeler, 1950; Aguila o Sol (Kartal mı Güneş mi?) şiirler, 1951. Ertesi yıl Asya gezileri, Japonya’ya kadar uzanış (şiir sanatıyla ilgili denemeleri: ElArcoyla Lira: Yay ve Lir, 1956), en önemli ürünü sayılan şiir kitabı: Piedra de Sol (Güneş Taşı) 1957. Yeniden Paris (1959-1962); şiirler: Salamandra (Semender) 1962, Ladere Este (Doğu Yamacı) 1969. Yeni Delhi elçiliğiyle yurdundan uzakta bulunduğu bu verimli yıllarnda dünyayı kavramış bir genişlikte denemeler ve şiirler yazmayı sürdürdü, bir ‘de oyun uyarladı: La Hija de Rapaccini (R.’nin Kızı) 1957. Son eserleri: Alternatif Akım (çeşitli denemeler) 1967, Doğu Ak- lanı ve Öteki Şiirler (1968), La Centena (1969). Genellikle Latin Amerika Edebiyatının en geniş çevrelerce tanınmış kişisi olmakla ünlü, değişik şiir ve düzyazı metinlerinin çeşitliliğiyle de tanınan öncü bir sanatçı sayılır.

Yorum yazın