Nuri Yamut Kimdir

Nuri Yamut Kimdir

asker, siyaset adamı (Selanik 1890-1961). ilk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Harp Okulu’na girdi. 1908’de, piyade teğmen rütbesiyle Selanik Nişancı Taburu’nda orduya katıldı. Balkan Savaşı’nda, işkodra Tümeni’nde görevliyken Yunanlılara tutsak düştü. 1913’te serbest bırakılınca Harp Akademisine girdi. I. sınıf öğretiminin sonunda, Birinci Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine kıtaya verildi. Kafkas ve Çanakkale cephelerinde bulundu. 2. ve 18. kolordular karargâhlarında görev yaptı. Savaş sonu, Harp Akademisinde yarım kalan öğrenimini tamamlayarak 1920’de kurmay subay oldu. Anadolu’ya geçerek önce Kocaeli grubu ve sonra Düzce 7. Tümen ve Kolordu karargâhlarında görev aldı. Büyük Zafer’de yarbaylığa yükseltildi ve is-tikâl madalyası ile ödüllendirildi. 1923-1934 arası Genelkurmay ve Kara Kuvvetleri’nin çeşitli birlik ve karargâhlarında geçen başarılı hizmetten sonra 1935’te tuğgeneralliğe yükseltildi. General rütbelerinde tümen ve kolordu komutanlıkları yaptı. 1945’te, orgeneralliğe yükselerek 2. Ordu komutanlığına atandı. 1946’da, I. Ordu Komutanı oldu. 1949’da Kara Kuvvetleri Komutanlığına, 1950’de Genelkurmay Başkanlığı’na getirildi. 1954’te emekliye ayrıldı. DP’den siyasal yaşama girdi. 1954 genel seçiminde İstanbul’dan milletvekili seçildi. 1957 seçimlerinde de milletvekilliğini korudu. 27 Mayıs 1960 Harekâtında öteki partili arkadaşlarıyla tutuklanarak Yüksek Adalet Divanı’na sevk edildi. Yassıada’da ölümü üzerine hakkındaki kamu davası düştü.

Yorum yazın