Nuri Şeyda

NURİ ŞEYDA, türk besteci, yazar ve mütercimi (İstanbul 1866 – ay.y. 1901). Uzunçarşı esnaf kethüdası İğri Hafız Efendinin oğlu. Soğukçeşme rüştiyesinde okudu. özel dersler gördü ve kendi gayretiyle Farsça, İngilizce, Fransızca ve Almanca öğrendi. Hariciye ve Adliye kalemlerinde, Ticaret İcra Dairesi muavinliğinde bulundu. Bir yandan da gazetecilik, yazarlık, mütercimlik yaptı; güftelerinin çoğu kendisinin olan 38 şarkı besteledi. Gazetelerde çeşitli musiki yazıları yazdı. Eserleri: Tarih-i Enbiya (Peygamberler Tarihi); ih-sas-ı Kalp (Yürekten Duyuş); Enin-i Dil (İnleyen Gönül); Mukabele (Karşılık); Terane (Ezgi). Ayrıca Fransızca ve İngilizceden birkaç klasik eser tercüme etti. (Hamlet, Manon Lesco v.d.).

Yorum yazın