NUREDDİNZADE MUSLİHİDDİN MUSTAFA EFENDİ

NUREDDİNZADE MUSLİHİDDİN MUSTAFA EFENDİ , türk bilgini (Filibe, ?- İstanbul 1573). Sofyalı Bâlî Efendinin müridi. Kanunî Sultan Süleyman ile Zigetvar seferine katıldı. Eserleri: Şerh Âlâ Vari-dat-ı Kebir IVş-Şeyh Bedreddin (Şeyh Bed-reddin’in Varidat’ı Hakkında Açıklamalar); Tercemei Menazil-üs-Sâirun (öteki Menzillerin Tercümesi); Şerh Âlâ Fusus IVş-Şeyh Sadreddin Konevî (Sadreddin Konevı’nin «Fusus»una Şerh); Risale-i Vahdet-i Vü-cûd (Varlık Birliği Hakkında Risale); Risale-i Miraç (Miraç Risalesi). [M]

Yorum yazın