Nureddin Şefkati

Nureddin Şefkati, türk tiyatro oyuncusu (İstanbul 1866 – ay.y. 1936). Genç yaşta sahneye çıktı. Bir süre Donanma Cemiyeti Temsil heyetinin oyunlarına katıldı. İkinci Meşrutiyetten sonra oldukça ün kazandı. Mmakyan, Raşid Rıza,. Yeni sahne, Millî Sahne topluluklarında çalıştı. Dârülbedayie girdi. Son günlerini sıkıntı içinde geçirdi. Bakırköy Akıl hastahane-sinde öldü. (M)

Yorum yazın