Nureddin Cerrahi hazretleri

Nureddin Cerrahi kimdir – Nureddin Cerrahi hazretleri
Nureddin Cerrahi , türk mutasavvıfı (İstanbul 1672-ay.y. 1721). Halvetılik tarikatına bağlı Cerrahiye kolunun kurucusu. Medrese öğrenimi gördü, sonra Mısır kadısı oldu. Üsküdar Selâmi dergâhı şeyhi Alâeddin Efendiden el aldı. Kendini tasavvufa verdi. Resmî görevinden ayrılarak bir süre Alâeddin Efendinin yanında kaldı. Ondan hilâfet alarak Karagümrük Canfeda camiinde tarikat inançlarını yaymağa başladı. Kurduğu Cerrahiye kolunda halvetî zikirlerinin, âyinlerin süresini uzattı. Devrikebir denen törende daha çok İlâhi okunmasına önem verdi. Âyine başlamadan önce Mevlid okunması geleneğini kurdu. Etkisi altında kalan dârüssaade ağası Hacı Beşir Ağa, Karagümrük’te onun için özel bir dergâh yaptırdı. Cerrahiye kolunun ilkelerini, ona giriş yollarını anlatan Mürşid-i Dervişan (Dervişler’in Kılavuzu) adlı bir eseri vardır. (M)

Yorum yazın