Numan Usta

NUMAN USTA, ilk türk işçi milletvekili (Dobruca 1885-Îstanbul 1934). Tophane Askerî Sanayi mektebini bitirdi. Tophane fabrikasında ve Zeytinburnu fabrikasında çalışarak usta oldu. Son Osmanlı meclisine İttihat ve Terakki cemiyeti tarafından İstanbul mebusu seçtirildi. lngilizler tarafından Malta’ya sürüldü, burada iki yıl kadar kaldı (1919-1921); döndükten sonra Büyük Millet meclisinin ilk döneminde işçi milletvekili olarak bulundu. Son görevi Barut inhisarı Av Fişekleri fabrikası şefliğiydi. (M)

Yorum yazın