NUMAN MAHİR BEY

NUMAN MAHİR BEY, Türk yazarı ve devlet adamı (Eğriboz, ? – İstanbul 1843). İlköğrenimini doğduğu yerde yaptı. Mora valisi Ebubekir Sami Paşanın kızıyle evlendi, İstanbul’a gelerek Babıâliye girdi. Hariciye kâtibi, takvimhane ve matbaa nazırı, amedci (1839) ve evkaf nazırı oldu (1840). Büyük Reşid Paşanın yakın dostu olmakla birlikte Tanzimat ve garplılaşma taraflısı değildi. Münşaat’ı basıldı (1845)

Yorum yazın