NUMA POMPİLİUS

NUMA POMPİLİUS, Roma’nın ikinci efsanevî kralı (M.ö. 715’e doğr.-672’ye doğr.). Sabin’deki Cures’ten geldiği söylenir. Din okulları kurarak, kutsal bir takvim hazırlatarak ve sabin tanrılarını Roma’ya sokarak Roma’ya dinî bir düzen verdiği ileri sürülür. Kendinden önceki kralın tersine, barıştan yanaydı. Adının (yun. nomos, kanun), sitenin düzeniyle uğraşıldığı bir dönemi temsil ettiği düşünülebilir. Büyülü bir gücü olduğu söylenirdi. Kendisi de bir mağarada, su perisi Egeria’dan öğütler aldığını iddia ederdi.

— İkonogr. Efsanevî kral Numa’nın resim ve heykelleri tartışma konusudur. Roma’-da Bestals’lerin atrium’unda bulunan, An-tonius devrinden kalma bir tunç heykelin onun heykeli olduğu ileri sürüldü. Daha sonraki çağlarda Dukalık sarayında Lam-berti’nin yaptığı heykel (XV. yy.), Pous-sin’in (Numa Pompilius ve Nymphe Aege-ria, Chantilly), Delacroix’nm (aynı konu, milletvekilleri salonunun tavanı) ve L. Cog-niet’nin (Numa Romalılara Kanunları Verirken, Louvre tavanı) tabloları Numa’yı canlandıran eserler arasında sayılabilir. (L)

Yorum yazın