Novalis kimdir

Novalis kimdir , Novalis şiirleri sözleri
Novalis , hardenberg baronu, — denir), alman şairi (Wiederstedt, Mansfeld kontluğu 1772-Weissenfels 1801). Soylu bir ailedendi, öğrenimini Jena’da yaptı ve Schiller’in tarih derslerini izledi, Schlegel kardeşler ve Fichte ile tanıştı, onun idealizminin büyük ölçüde etkisinde kaldı. Nişanlısı Sophie von Kühn’ün on beş yaşında ölümü (1797), bütün eserlerinde görülen mistik coşkunluğa ve «büyüsel idealizm»e daha fazla yönelmesine yol açtı: dinî ilhamın din dışı ilhama, aydınlık düşüncenin derin duygulara karıştığı Hymnen an die Nacht (Geceye İlâhiler) adlı şiirlerini 1800’de, romantik akımın dergisi Athenaum’da yayımladı. Daha 1798’de, tabiatı alegorik yoldan açıklamağa çalışan ve çoğu anlaşılması güç düşüncelerle yüklü Die Lehrlinge zu Sais (Sais’in Çömezleri) adlı felsefî şiirini yazmıştı. Bu dönemde maden işletmesinde çalışmağa hazırlanırken, bilimsel incelemelere yöneldi ve edindiği yeni bilgilerle, dünyayı ve sır-iarını şairce yorumladı. 1799-1800 Yıllarında Jena’da F. Schlegel ve Tieck’in katıldığı romantik grup üzerinde büyük bir etkisi oldu: Heinrich Von Ofterdingen (1802’-de yayımlandı) adlı romanını yazmağa başladıysa da, bitiremeden öldü. Ayrıca, kaynağını baştan başa duygusal bir dindarlıktan alan Geistlichen Lieder (Dinî Şarkılar) ile Hıristiyanlığın köklü birliğine olan inancını dile getiren Die Christenheit Oder Europe (Hıristiyanlık veya Avrupa) [1799] adlı eserleri yazdı. (L)

Yorum yazın