NİZAMÜLMÜLK’ÜN HAYATI

NİZAMÜLMÜLK’ÜN HAYATI
Hasan b. Ali b. İshak Tusi 1018 yılında Tuş’ta doğmuştur. Gazne devletine bağlı Horasan Umumi valisinin yanında ilk idarecilik hayatına başladı. 1040 Dandanakan savaşından sonra Selçuklu hizmetine girmiştir. Alparslan’ın Selçuklu Sultanı olmasıyla vezirliğe getirilmiştir. Halife Kaim b? Emrillah tarafından Nizamülmülk lakabı takılmıştır. Alpaslan ve Melikşah’ın vezirliğini yapmış kurduğu idari teşkilatla devletin sağlam temelleri üzerine oturmasını sağlamıştır. Malazgirt Savaşı hariç bütün savaşlarda sultanın yanında yer almıştır.
Nizamülmülk eğitime önem vermiş. Bağdat’ta adıyla anılan Nizamiye Medreseleri kurulmuştur. Akrabalarını önemli memurluklara almış ve bunların halka kötü davranması sonucunda halk bunları ve Melikşah’a şikayet etmiştir. Melikşah Nizamülmülk’ü uyarmış ve elindeki divitiyle sarığından olursun diye bir haber göndermiş. Nizamülmülk buna diviti ve sarığının tacına o kadar bağlı olduğunu söyleyerek divit ve sarıkla birlikte tacının da gideceğini söyleyerek tehditte bulunmuştur.
Daha sonra Bağdat’a gitmek üzere ayrılan Nizamülmülk bir batıni tarafından öldürülmüştür (1092).

Etiketler: , , , , , ,

Yorum yazın