Niksarlı Mehmet bin ibrahim

Niksarlı Mehmet bin ibrahim, türk din bilgini (öl. İstanbul 1500). Tokat’lı Hüsameddin Fenarizade Yusuf Bali ve Molla Yegân’dan ders aldı. Isfendiyaroğlu İsmail Bey tarafından Kastamonu medresesine müderris hakkında edildi. Daha sonra İstanbul’da Beyazıt camilerinde vaiz verdi. Duhan suresine tefsiri; Beyzavî haşiyeleriyle (Açıklama) ilgili Talikat (Açıklayıcı Notlar) adlı eseri vardır, (m)

Yorum yazın