NİKOGOS AĞA

NİKOGOS AĞA, ermeni asıllı osmanlı bestecisi (1836-1885). Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Âli Paşanın himayesinde yaşadığı bilinir. Dede Efendinin öğrencisi oldu; çağma göre sağlam bir musiki öğrenimi gördü. Hacı Arif Beyin etkisinde kalmakla birlikte, kendi kişiliğini yaratmasını bildi; daha çok şarkı türünde eser verdi; bazı makamların melodik karakterlerine yeni bir anlam ve renk kazandırdı. Bestelediği yüzden fazla eserin ancak elli kadarı bugüne kaldı. (M)

Yorum yazın