Nigar hanım kimdir

Nigar hanım kimdir , Nigar hanım hayatı , şiirleri ve eserleri
NİGÂR HANIM, türk kadın şair ve tiyatro yazarı (İstanbul 1862 – ay.y. 1918). Macar Osman Paşanın kızı. İlköğrenimini Kadıköy Fransız okulunda yaptı. Sonra özel ders aldı. Doğu ve batı edebiyatı alanlarında çalıştı. Şiirlerinde daha çok serve-tifünün şairlerinin etkisi görülür. Çağına göre yalın bir dille yazılan eserlerinde kendi iç dünyasını, mutsuzluğunu, hayta acılarını, yaşadığı toplumun etkilerini dile getirir. Nigâr Hanım kendinden sonra gelen bazı türk. kadın şair ve yazarlarını etkiledi. Eserleri, şiirler: Efsûs (Yazık) [1886-

1890]; Niran (Cehennem) [1896]; Aks-i Sada (Yankı) [1900]; Safahat-ı Kalb (Gönül Safhaları) [1901]; Elhan-ı Vatan (Yurt türküleri) [1916]. Oyunlar: Girive (Çıkmaz Yol) [1912]; Tasvir-i Aşk; Suiistimal. (M) NİGÂRÎ (Seyyid Mir Hamza), türk şairi (Karabağ 1805 – Harput 1886). Dağıstanlı bilginlerden Emir Paşanın oğlu. Şirvan’da öğrenim gördü. Harputlu Mevlâna Ha-lid’in halifelerinden Şeyh İsmail Şirvanî’ye mürit oldu. Rus baskısı yüzünden şeyhiyle birlikte Amasya’ya göçtü. Mekke, Medine ve Kudüs’ü gezdi. Karabağ’a giderek tarikatını yaydı. Kırım savaşına (1853-1856) katıldı. Savaştan soma Erzurum’a yerleşti. Amasya’da müftülük yaptı. Eserleri: Fütühat-ı Mekkiye’ye Tavzihat (Mekke Fetihleri Üstüne Açıklamalar); Divan (farsça ve türkçe) [1884]; Nigârname. (M)

Yorum yazın