NİEN-HAO

NİEN-HAO, çin porselenlerinin hamuruna basılmış olan ve hükümdarın cülus yılım belirten işaret; XVIII. yy.dan itibaren bu işaret kare biçimini almıştır. (L) NİEPCE (Nicéphore), fransız fizikçisi (Chalon-sur-Saône 1756-ay.y. 1833). öğrenimini Oratoire Papaz okulunda yaptı, sonra Angers’de öğretmen oldu. Devrim’den sonra askerlik mesleğine geçti (1792-1794), fakat gözleri zayıf olduğu için askerlikten ayrılarak, kendini bilimsel araştırmalara verdi. Bazı mekanik buluştan Carnot tarafından beğenildi ve çivitotundaki boyayıcı fekül üstüne araştırmalan büyük bir ilgiyle karşılandı. 1807’de kardeşi Claude ile birlikte, kibritotu tozunun anî tutuşmasıyle çalışan patlamalı bir motorun patentini aldı. Sonradan petrolle çalışacak şekilde düzenlenen bu motor, Saone ve Sen nehrinde işleyen gemiler için tasarlanmıştı. Fakat Niepce, bu yoldaki araştırmalarında bir sonuca yaramadan iflâs etti. 1812’de, daha o sıralar tasarı halinde olan taş baskısı üstünde çalıştı. Gravür ve desenlerin negatiflerini elde etmek için ışıkta kararan gümüş klorürü kullandı. Pozitiflerin de, aslında siyah renkli olduğu halde ışık karşısında beyazlaşan ve lavanta esansında erime özelliğini kaybeden Yuda bitümüyle elde edilebileceğini keşfetti. Bitümle kaplı madenî bir levhayı bir asitle işlemden geçirerek, levha üzerinde gravür basmağa yarayan kabartmalı bir görüntü elde etti. 1829’da «Diorama»nm bulucusu Daguerre ile işbirliği yaptı ve iki bilgin, karanlık o-da görüntülerini gümüş levhalar üzerine tespit etmeyi başardılar. Niepce, objektifin diyafram açıklığım kısarak fotoğrafta netliği artırdı. Fakat buluşundan faydalana-madan yoksulluk içinde öldü. (L)

Yorum yazın