Nicolas Poussin Hayatı ve Eserleri

Nicolas Poussin Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler

Nicolas Poussin Hayatı ve EserleriFransız ressamı (Villers, Andelys yakınları, 1594-Roma, 1665).

Yoksul bir ailenin çocuğu olan Nico-las Poussin, küçük yaşta resme ilgi duydu; 1612’de Paris’e giderek orada önce Flaman portreci Ferdinand Elle’ in atölyesinde, daha sonra da Georges Lallemand’m yönetiminde çalıştı. Ama aslmda Fransa’daki on yıllık öğrenim ve yolculuk süresi içinde Poussin hep kendi kendine çalıştı. Daha sonra İtalya’ya giden ressam, 1624 ilkbaharında, 1622-1623’e doğru raslamış olduğu İtalyan ozanı Giambattista Marino’nun himayesi sayesinde, uzun süredir hayal ettiği şeyi gerçekleştirdi, yani Roma’ya yerleşti. Roma’da hayranlık duyduğu yapıtlar (Raffaello’nun Stanze’si, Tiziano’nun Bacchanalia ‘sı, Domenichino’nun freskleri) aracılığıyla sanatının oluşumunda payı bulunan büyük etkileri yavaş yavaş özümledi. Aralıksız çalışıyor, kendini yetiştiriyordu. Poussin koruyucusunun ölümünden (1625) sonra tanınmaya başladı: Kardinal

Barberini’nin siparişi üstüne Germa-nicus’un Ölümü’nü (1627), San Pietra bazilikası için de Aziz Erasmus’un Din Uğruna Şehit Olması’m (1628-1629] yaptı.

1629’da Jacques Dughet’nin kızı Anne Dughet’yle evlenen Poussin, teması Ovidius’un Metamorphoseis’ inden (Değişimler) alınmış olan Flora İmpa-ratorluğu’nu (1630-1631) gerçekleştirdi.

Yeni-Venedik tarzmdaki bu yapıttan başka 1630’dan 1635’e kadar “Venedik” esinli ve Tiziano’nun Bacchanalia’ smın etkisinde kalan daha başka tablolar da gerçekleştirdi. 1635’te Richelieu kendisinden dört Bacchana-Ves’lik (Bacchus Şenlikleri) bir tablo dizisi yapmasını istedi (Neptunus’un Zaferi, 1636’ya doğru).

Poussin’in sanatı bu tarihten sonra büyük saygınlık kazandı. Richelieu ve Louis XIH’ün istekleri üstüne, bir süre kararsız kaldıktan sonra, Poussin Aralık 1640’ta çalışmak üzere Paris’e gitti. Kral kendisini çok iyi karşıladı; ama aralarında Simon Vouet’nin de bulunduğu çok sayıda Parisli sanatçı, Poussin’i kıskanarak yapıtlarım yerdi. 1642 sonbaharında Poussin, karısını Roma’ya götürme bahanesiyle İtalya’ya dönme izni aldı ve ülkeden ayrıldıktan sonra bir daha Fransa’ya dönmedi.
Roma’da yemden eski oturduğu eve yerleşti; 1648’den başlayarak kendine özgü üslubuyla eşsiz bir dizi yapıt verdi.

Bunu 1644-1648 yıllarında gerçekleştirdiği ikinci bir dizi izledi (Yedi Kutsal İşlem).

Birkaç tablo (bunlar arasında iki Kendi Portresi [1640; 1650] de vardır) dışında Poussin bundan böyle çalışmasını yalnızca kompozisyonlara dayandırmaya başladı; bunlar ya kutsal kitaptan esinlenilerek gerçekleştirilmiş yapıtlar (Eliezer ve Rebeka, 1648; Kutsal Aile, 1651) ya da gerçek yaşamın hem düzenli hem de panik yaratıcı biı görünümünden hareketle oluşturulmuş tablolardı (Phokion’un Cenaze Töreni, 1648; Polyphemos; Kör Orion, 1658; Sonbahar, Dört Mevsim dizisi 1660-1664).
Poussin’in, sanat yaşamının sonlarına doğru resimlerinde doğanın gösterimine giderek daha çok önem vermeye başladığı görüldü.

Yorum yazın