Nicolas Boileau Kimdir – Hayatı

Nicolas Boileau Kimdir – Nicolas Boileau Hayatı ve Eserleri

Nicolas Boileau (1636-1711)
• Paris’te doğan Nicolas Boileau, öğrenimini Collège d’Har- court’ta tamamlayarak edebiyat ve dilbilgisine yöneldi. 1658’ e doğru yazmağa başladığı Satires (Yergiler), 1666’da basıldı; ne var ki sert bir dille yerdiği kişilerin tepkisiyle karşılaşınca, yapıtının sonraki bölümünde daha ılımlı bir tutumu benimsedi: Satire (Yergi) 116671. Daha sonraki yapıtı Epitres’deyse (Manzum Mektuplar) yergiye hemen hiç raslanmaz.
• Boileau’nun en önemli yapıtı L’Art Poetique’tir (Şiir Sanatı) 116741. Bu yapıtıyla Boileau, çağının, hattâ daha sonraki çağların fransız şiiri kurallarını koymağa çalıştı; ne var ki, yer yer kararsızlıklara düştüğü açıklamalarının çoğu, herkesin benimsediği alışılmış ilkeleri açıklamaktan öteye gidemedi. Boileau, klasik edebiyatın ilkelerini bu kitapta belirlediğini söylediyse de, gerçekte bu ilkeleri daha önce Chapelain ve Guez de Balzac açıklamıştı.

Yorum yazın