Nicholas Christiernin Kimdir


Nicholas Christiernin Kimdir

İsveçli iktisatçı. “Miktar Teorisi’nin İskandinavya’da ilk temsilcisidir.

Uppsala Üniversitesi nde 1761 yılında yayımlanmış ders notları, 20. yy ın ikinci yansında Prof. Robert V. Eagly tarafından bulunmuş ve tahlil edilmiştir.

O tarihte İsveç’te başlıca ödeme aracı kâğıt para idi. Kaime enflasyonu vardı. Fiyatlar ve döviz kurlan sürekli yükselmekteydi. Christiernin, gözlemlerine dayanarak çağının iktisatçılarından çok ileri bir düzeyde para teorisini açıklamayı başarmıştır.

Christiernin, Fleksibl ya da Esnek Kambiyo Kurları’ teorisinin kurucusudur. Bu teoride, esnek kur politikasının sakıncalarına ışık tutmuştur.

Miktar teorisine ilişkin görüşleri şöyle özetlenebilir:

“Yeterli altın ve gümüş rezervleri bulunmayan ülkelerde, kâğıt para, mübadele aracı olarak aynı hizmeti görebilir. Değerli maden yetersizliği durumunda, memleketi para sıkıntısı içinde bırakmayarak kaime emisyonu yapmak gerekir.”

“Dolaşıma kâğıt para çıkarılması, bütün iş kollarını canlandırır. Çalışan kol sayısı artar. Tarım ve endüstri alanlarında üretim hacmi genişler.”

“Merkez bankasının faiz oranını düşük tutması, emisyonu çoğaltır. Emisyon miktarı piyasanın ihtiyacını aşarsa iç piyasa fiyatları ve döviz kurları yükselir.”

“Para dolaşım hacmini artırarak fiyatların yükselmesini ve mal sürümünün canlanmasını sağlamak kolaydır. Ancak ucuzluğu geri getirebilmek zordur. Para miktarının azalmasıyla mal satıcının elinde kalır üretim düşer ve işçiler açığa çıkarılır. Paranın geri çekilmesinden doğacak sakıncalar, hiç çıkartılmamış paranın eksikliğinden de beterdir. Para darlığı, aynı zamanda kötümserliğin yayılmasına yol açar.”

“Merkez bankası, piyasadan para çekmek istediğinde, devlet tahvillerini satışa çıkarabilir. Gerektiğinde piyasadan tahvil satın alarak para dolaşım hacmini genişletebilir.”

“İdeal para arzı, üretim ve talebi canlı tutacak miktardır. Piyasa dengesini korumak için, döviz fîyatlarını da istikrarlı düzeyde tutmak gerekir. Kambiyo kurları döviz arz ve talebine göre dalgalanır. Devalüasyon, ihracatı artırsa bile, yaşam düzeyinin düşmesine ve piyasa sıkıntı çekerken yalnız bazı sektörlerin haksız kazanç sağlamalarına yol açar.”

Yorum yazın