Niccolo Paganini Hayatı ve Eserleri

Niccolo Paganini Kimdir – Niccolo Paganini Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler

Niccolo Paganini Hayatı ve Eserleriİtalyan kemancısı ve bestecisi (Cenova. 1782-Nice, 1840).
Müzikle ilgili orta halli bir tüccarın oğlu olan Niccolo Paganini, ilk müzik bilgilerini babasından aldı. Çok genç yaşta adını duyuran bu büyük virtüöz, Parma’da iyi bir müzik öğrenimi gördükten sonra, önce İtalya’da, daha sonra da bütün Avrupa’da pek çok turneye çıkarak büyük üne kavuştu. Livorno’da bir Fransız tüccarının kendisine armağan ettiği Guarnerius yapımı kemamnı yaşam boyu kullanan Paganini. yorumcu olarak büyük bir yetenek sahibiydi; “şeytansı” denebilecek ustalık ve kıvraklıktaki yorumuyla çağdaşlarını son derece şaşırttı ve etkiledi. Keman tekniği henüz kimse tarafından aşılmamış olan bu büyük ustanın, getirdiği yeniliklerle keman sanatının evrimine önemli katkısı oldu. Kendine özgü yöntemlerini, özellikle akortlarda, yay kullanımındaki kıvraklıkta, tellerin “genişliğini” artırmak amacıyla sık sık armoniklerden yararlanmasında gözler önüne serdi; bütün bunların, bestecinin anlatım olanaklarını son derece genişlettiği kemanının tınısı ve ötümlülüğü üstünde büyük etkisi oldu.

Bir süre gitarla da ilgilenen müzik bu çalgı için solo ve toplu parçalar besteledi. 1805’te Lucca Sarayı’ndı birinci keman oldu. 1828’den sonra Viyana, Polonya, Almanya, Bohemya Fransa (Paris), İngiltere (Londra) v< Hollanda’da konserler verdi. Keman için (24 Capriccio, 1820), ayrıca keman ve gitar için konçertolar (ilk iki si ölümünden sonra yayımlanan keman konçertolarından İkincisinin Lt Campanella adlı bölümü günümüzdf bağımsız olarak yorumlanır), sonatlar, çeşitlemeler ve dörtlüler besteledi. Tekniğinin başkaları tarafından tam anlamıyla çözülmesini istemediği için yaşadığı dönemde çok az yapıtı basıldı. Bestelerinden en ilgi çekiç: olan Capriccio’lan Schumann, Liszt Brahms, vb. müzikçiler tarafından öbür çalgılara uygulandı.

Yorum yazın