NEYLİ AHMED EFENDİ

NEYLİ AHMED EFENDİ, türk şairi (İstanbul 1692-ay. y. 1748). İstanbul kadılarından Mirzazade Mehmed Efendinin oğlu, önce babasından ders aldı. Sonra medrese öğrenimi gördü. Müderrislik ve kadılık yaptı. İzmir, Mısır ve Medine mollalıklarında bulundu. Anadolu ve Rumeli kazaskeri oldu. İlmiye mesleğinden yetişen Neylî Ahmed Efendinin divan edebiyatı anlayışında sürdüren şiirleri vardır, özellikle gazel türünde başarı gösterdi. Şiirlerinde atasözlerine, halk deyimlerine, özdeyişlere geniş yer verir. Tasavvuf kavramlarının da yer aldığı bazı şiirlerinde derin ve renkli buluşlar, özlü deyişler görülür. Bütün şiirlerinin toplandığı bir Divan*ı vardır. (M)

Yorum yazın