Nevres Paşa kimdir

Nevres Paşa kimdir – Nevres Paşa hayatı ve eserleri
Nevres Paşa , türk devlet adamı ve bestecisi (İstanbul 1826 -Nice 1872). Başmabeyinci Mehmed Beyin oğlu, öğrenimini Enderunda yaptı. Musiki eğitimini, kayınpederi Beşiktaşlı Kemanî Rıza Efendiden aldı. Abdülaziz tahta çıkınca ikinci mabeyinci, daha sonra Çatalca kaymakamı oküuı (1862). Kısa bir süre .sonra Istablı Âmi’re (saray ahırları) müdürü, tekrar ikinci mabeyinci, sorara başmabeyinci oldu. Azlinden sonra (1862) Bursa mutasarrıflığımı, aynı yıl vezir rütbesiyle maliye nazırlığına getirildi. Maarif nazırı (1863), Bursa mutasarrıfı (ikinci defa), Meclisi Vâlâ üyesi (1864), Kastamonu mutasarrıfı, ikinci defa başmabeyici (1866), Sultan Abdülaziz’in musahibi oldu. Padişahı temsil için, Hıdiv İsmail Paşanın kızının düğününe, Kahire’ye gitti

(1869). Dönüşünde tekrar başmabeyinci oldu (1870). Tedavi için gittiği Fransa’da öldü. Keman çalan Nevres Paşanın çok az bestesi vardır, (m)

Yorum yazın