Necdet Tunçdilek Kimdir

Necdet Tunçdilek Kimdir , Necdet Tunçdilek makaleleri ve eserleri hakkında bilgiler.

Necdet Tunçdilek (d. 1921, İstanbul), geoekoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Türk coğrafyacı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nü 1947’de bitirdi. Bir süre sonra aynı bölümde asistanlığa başladı. 1953’te “Eskişehir Ovasının Coğrafi Etüdü” başlıklı teziyle doktora çalışmasını tamamlayan Tunçdilek 1957’de doçent, 1964’te profesör oldu. 1952-82 arasında Coğrafya Enstitüsü’nün Yönetim Kurulu üyeliğini de yürüten Tunçdilek 1982’de kurulan Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü’nde müdür yardımcılığını üstlendi. 1985’te Sırrı Erinç’ in emekli olmasından sonra enstitünün müdürlüğüne getirildi. Enstitünün Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı başkanlığını yapan Tunçdilek Mart 1988’de emekliye ayrılmakla birlikte ders vermeyi sürdürdü.

Tunçdilek ilk araştırmalarım kırsal yerleşmeler ile kırsal kesimde yürütülen tarımsal etkinlikler üzerinde yoğunlaştırdı. Bu konudaki ilk çalışması “Türkiye’de Toprak Erozyonuna Ait Gözlemler ve Düşünceler” adıyla 1951’de yayımlandı. Bunu 1950’lerde ve daha sonra Yukarı Sakarya Vadisinin Ziraat Hayatına Dair Bazı Notlar, Burdur Depresyonu ve Bozaniç Köyü izledi. Tunçdilek’in sonraki çalışmalarında doğa ile insan ilişkileri ağırlık kazandı. Modern araştırma yöntemlerini Türkiye’nin değişik coğrafi bölgelerine uygulamasıyla tanınan Tunçdilek inceleme alanını “geoekoloji” olarak adlandırdı. Coğrafya konularının yeniden düzenlenmesini savundu ve kendi çalışmaları sonucunda geoekolojinin coğrafyanın konuları arasına yerleştirilmesini sağladı. Tunçdilek’in öteki yapıtları arasında Türkiye İskân Coğrafyası (1965), Güneybatı Asya (1962), Türkiye’nin Kır Potansiyeli ve Sorunları (1978), Türkiye’de Yerleşmenin Evrimi (1986), Marmara Adaları (1987) ve Dünya Nüfus Dinamiği (1988) sayılabilir.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın